Separatorji in lovilci olj iz Hauratona

Separatorji

AQUAFIX – Separatorji (lovilci lahkih tekočin EN 858 in lovilci maščob EN1825) – www.hauraton.si

Separatorji in lovilci olj predstavljajo pomembno napravo, s katero poskrbimo za to, da vodni viri ostanejo čisti in neonesnaženi. Olja in maščobe namreč predstavljajo velik onesnaževalec. Že zelo majhna količina olja ali maščobe namreč lahko močno onesnaži vodo ter povzroči različne probleme oziroma celo ekološko katastrofo.

Prav zaradi tega je zakonsko predpisano, da olja in maščobe ne smemo zlivati v odtok, ampak jih je treba zbirati posebej, nato pa odpeljati v zbirališče za odpadke, kjer bodo strokovno poskrbeli za njihovo predelavo. Problem pri tem pa je, da lahko olja in maščobe tudi ponevedoma zaidejo v odtok in tako onesnažijo vodo.

To še posebej velja tam, kjer obstaja velika verjetnost, da pride do tega – recimo v gostinskih obratih, večjih kuhinjah, v hotelih, na bencinskih črpalkah, v avtomehaničnih delavnicah in podobno. Torej povsod tam, kjer pri svojem delu uporabljajo tudi olja, maščobe in podobno.

Tudi zakonski predpisi zato zgoraj naštetim obratom predpisujejo uporabo posebej temu namenjenih naprav za obdelavo vode. Separatorji in lovilci olj so tako nujna oprema, ki jo zgoraj našteti obrati morajo imeti, če želijo delovati v skladu z zakonskimi predpisi.

Pri tem je pomembno, da v ta namen izberejo napravo, ki ustreza vsem zakonskim standardom in predpisom ter jim hkrati omogoča čim bolj enostavno uporabo in vzdrževanje na dolgi rok. To pomeni, da bo naprava čim bolj učinkovita pri delovanju, hkrati pa se z njenim delovanjem zaposlenim ne bo treba preveč ukvarjati, saj bo delovala zanesljivo in se ne bo kvarila, njeno praznjenje, čiščenje in vzdrževanje pa ne bo zahtevno.

Sodobni separatorji in lovilci olj omogočajo vse našteto, zato se dotrajane naprave, ki se uporabljajo v ta namen, splača čim prej zamenjati z novo in sodobno napravo. Pri tem imate na razpolago veliko različnih modelov, ki so prilagojeni različnim potrebam uporabnikov oziroma različnim vrstam obratov, kjer se uporabljajo. Tako boste lahko med njimi poiskali takšno napravo za obdelavo vode oziroma lovljenje olj in maščob, ki vam najbolj ustreza.