Domov

CSD: Kje nas najdete

Center za socialno delo Celje
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
tel.: 03/425-63-00
fax: 03/425-63-70
e-pošta: gpcsd.celje@gov.si

slika_csd

KCM: Kje nas najdete

Krizni center za mlade Celje
Ipavčeva 8,
3000 Celje
tel.: 03/493-05-30
mobi: 031/576-150
e-pošta: kriznicenterzamlade@t-1.si

nova-kmc1

AKTUALNE NOVICE

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2016

Terminski plan izplačil družinskih prejemkov, starševskih nadomestil, rejnin in izvoznih dajatev - leto 2016. Izplačila bodo na računih prejemnikov najkasneje do 16. ure. LEGENDA DVD – dodatek za veliko družino DNO – dodatek za nego otroka PRO – pomoč ob rojstvu otroka SD – starševski dodatek DPID – delno plačilo za izgubljen dohodek (vkl.s prisp.) SN – starševska nadomestila KDČ – pris. zaradi dela s skrajšanim del. časom zaradi starševstva REJ - rejnina DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija DSP I. in II. – denarna socialna pomoč VD – varstveni dodatek OD – otroški dodatek PROSTI DNEVI ponnedeljek  8.2.2016 ...
Preberi več

Prenovljeni obrazci za izterjavo preživninskih terjatev

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev in navodila za njihovo izpolnjevanje v PDF formatu. Te je Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavilo v Sodnikovem informatorju št. 2/2016. Prenovljene obrazce skupaj z navodili objavljamo na naši spletni strani pod rubriko OBRAZCI. ...
Preberi več

Očetovski dopust po 1. 1. 2016

KORIŠČENJE OČETOVSKEGA DOPUSTA 1. Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Oče ima od 1. 1. 2016 dalje pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. Skrajšal se je neplačani del v korist plačanih dni dopusta. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni (neplačani očetovski dopust) pa država zagotavlja samo plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče izrabi v strnjenem nizu, koristi po koncu starševskega dopusta, najkasneje ...
Preberi več