Kaj morate vedeti pred vgradnjo betonske kanalete? 

Ob večjih padavinah se na številnih parcelah pokaže, da za deževnico oziroma meteorno vodo ni dobro poskrbljeno. V takih primerih se marsikdo odloči za vgradnjo betonske kanalete. Pred odločitvijo za izbrani model in pred samo vgradnjo pa je treba vedeti, za kakšne površine je ta primerna, kako se obnese pri odvodnjavanju, kakšne so razlike med modeli itd. Več o tem si lahko preberete tudi na https://www.kanalice.hr/betonski-kanali-sto-morate-znati/. 

Kje vse se uporabljajo betonske kanalete? 

betonske kanaliceNa naslovu https://www.kanalice.hr/betonski-kanali-sto-morate-znati/ lahko najdete veliko informacij o uporabi betonskih kanalet. Vsekakor pa je pred njihovo vgradnjo dobro vedeti, da so primerne praktično za vse vrste površin – od zasebnih hiš in drugih objektov, stanovanjskih hiš, dvorišč, uvozov do parkirišč in cest ter bencinskih postaj pa do raznih drugih površin. Vsekakor pa niso kar vse betonske kanalete primerne za vse navedene površine, saj se modeli med seboj razlikujejo. 

Različni modeli za različne potrebe uporabnikov 

Če želimo, da bo odvodnjavanje učinkovito urejeno in da bo dobro delovalo v vseh okoliščinah (torej tudi takrat, ko je količina padavinske vode zelo velika – recimo po večjem deževju), je treba izbrati model, ki ustreza lastnostim in namenu uporabe določene površine, kamor ga nameravamo vgraditi. Tako kot se med seboj lahko zelo močno razlikujejo različne površine, se med seboj razlikujejo tudi modeli, ki so prilagojeni temu oziroma zasnovani tako, da ustrezajo specifičnim potrebam uporabnikov. Betonske kanalete se tako lahko razlikujejo glede na: 

  • betonska kanalicanamembnost uporabe, 
  • vrsto, 
  • obliko, 
  • material, 
  • odpornost in vzdržljivost, 
  • dimenzije, 
  • zmogljivost, 
  • to, ali so pokrite z rešetko ali ne. 

Kanalete z rešetko ali brez 

Kanalete brez rešetke so navadno primerne le za odvajanje manjših količin padavinske vode. Običajno se vgrajujejo na zasebne površine, na katerih potrebe po odvodnjavanju niso tako velike kot drugod. Vsekakor pa se tudi na takšne površine lahko vgradi betonske kanalete, ki so pokrite z rešetko. Te namreč omogočajo tudi to, da je kanal prevozen – torej, da lahko čeznje zapelje avto ali kolo itd. Že s tega vidika je rešetka nujna, hkrati pa ščiti tudi pred tem, da bi se kanaleta za odvodnjavanje zamašila in zaradi tega ne bi mogla tako dobro delovati pri odvajanju vode. Pomembno pa je, da se da rešetko po potrebi tudi odstraniti oziroma umakniti ter kanaleto očistiti, saj je vsake toliko časa treba poskrbeti tudi za to, da je ta normalno pretočna.