Kako poskrbeti za ločevanje onesnaževalcev iz odpadne vode?

Separator iz polipropilenaLočevanje onesnaževalcev iz odpadne vode je pomemben proces, ki zaščiti okolje in vodne vire. Na tak način se prepreči, da bi vodo zašli onesnaževalci, kakršna so na primer olja. Že samo majhna kapljica olja namreč lahko onesnaži veliko količino vodo, zato je takšno vrsto onesnaženja treba nujno preprečiti. Zakonodaja zato za določene vrste obratov ali določene vrste površin predpisuje uporabo posebnih lovilcev olj oziroma separatorjev, s katerim se poskrbi za to, da z odpadno vodo v kanalizacijski sistem ali podtalnico ne izpustimo tudi snovi, ki bi lahko povzročile onesnaževanje.

Gravitacijski separatorji

Za ločevanje onesnaževalcev iz odpadne vode se na tržišču pojavljajo tudi tako imenovani gravitacijski separatorji. Občasno se zanje uporablja tudi poimenovanje bencinski separatorji, saj lahko z njimi od preostale odpadne vode ločimo tudi ostanke bencina, uporabljajo pa se na bencinskih črpalkah, v avtomehaničnih delavnicah in povsod drugje, kjer bi lahko prišlo do takšnega onesnaženja. Zanje je značilno:

  • za svoje delovanje uporabljajo mehanski proces ločevanja, pri katerem olja zaradi nižje teže izplava na površino vode,
  • nimajo nobenih dodatkih filtrov,
  • njihova čistost ob iztoku je le do 100 mg/l,
  • v Sloveniji NISO primerni za uporabo, saj ne zagotavljajo ustrezne čistosti odpadne vode ob iztoku oziroma ne ustrezajo vsem predpisom glede odvajanja odpadne vode v vode in javno kanalizacijo.

Separator AQUAFIX PPKoalescentni lovilci

Za ločevanje onesnaževalcev iz odpadne vode je tako v Sloveniji v skladu s predpisi in zakonodajo treba uporabljati takšne lovilce oziroma separatorje, ki imajo vgrajen koalescentni filter. Ta omogoča veliko boljšo čistost vode pri iztoku, ki ustreza tudi slovenskim predpisom glede izpusta odpadne vode v vode ali javno kanalizacijo. Njegova čistost na iztoku je namreč kar 5 mg/l.

Če torej iščete ustrezen separator, nujno izberite takšnega s koalescentnim filtrom, saj le takšna naprava zagotavlja ustrezno čistost odpadne vode in v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi. Gravitacijski lovilci torej za uporabo v Sloveniji niso primerni, saj ne ustrezajo naši zakonodaji na tem področju. V primeru, da bi pri iskanju ustreznega lovilca ali separatorja potrebovali dodatne informacije, jih lahko najdete na spletni strani odvodnjavanje.si.