Članki

Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju«

Projekt Izobraževanje in osveščanje za razvoj storitev v skupnosti za osebe z demenco, svojce/neformalne oskrbovalce in prostovoljce v Savinjski regiji (Živeti z demenco – podpora v domačem okolju) se je pričel izvajati dne 7.8.2017 ob finančni podpori Ministrstva za zdravje RS. Leta 2015 smo ob finančni podpori Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in v sodelovanju s partnerjem iz Norveške, Univerzitetna klinika Stavanger ter centra SESAM, Center za medicino, povezano s starostjo, ter ob strokovni podpori strokovnjakov Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana, v Celju odprli Center za krepitev spomina. Gre za prvi tovrstni center v Sloveniji, ki deluje na ...
Preberi Več