Zaposleni

DIREKTORICA

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ,univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 25
__________________________________________________________________________

TAJNIŠTVO

Barbara BOBNER TISOVEC, vodja glavne pisarne
poslovna sekretarka
Tel.: 03 425 63 24

Ingrid BEVC
pisarniška referentka
Tel.: 03 425 63 24
__________________________________________________________________________

RAČUNOVODSTVO

Javni zavod Desetka Celje – finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode
Krekov trg 3, 3000 Celje

Tel.: 03 428 54 70
Fax.: 03 428 54 84
__________________________________________________________________________

GLAVNA PISARNA

Vesna BENKO
pisarniška referentka
Tel.: 03 425 63 08

Sonja FRANGEŽ
pisarniška referentka
Tel.: 03 425 63 32
__________________________________________________________________________

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV SPREJEM VLOG – SOBA 22

Davorka LAMUT
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 28

Lucija PEVEC, sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 38

Urška BUSER
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 45
__________________________________________________________________________

 STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI

Jožica KODRA RIZMAL, univ. dipl. soc. del.,
VODJA REFERATA
Tel.: 03 425 63 30

Neda SIMONČIČ, soc. del.,
Tel.: 03 425 63 47

Robert ANTLOGA, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 02

Nevenka ŠLAMBERGER, univ. dipl. prav.
Tel.: 03 425 63 40

Magda SEIDL
strokovna sodelavka za prejemke in oprostitve II.
Tel.: 03 425 63 46

Katja ŠTANTE, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 27

Urška BUSER
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 38

Lucija PEVEC, sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 45

Michelle KUMER, sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 44

Petra PUSTOSLEMŠEK, dipl. upr. org.
Tel.: 03 425 63 26

mag. Magda VRAŽIČ, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 07

Janja VRHOVŠEK, mag. soc. del.
Tel.: 03 425 63 29

Sabina ŽOLGER, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 09
__________________________________________________________________________

ŠTIPENDIJE IN SUBVENCIJE NAJEMNIN

Špela LAH, univ. dipl. prav.
Tel.: 03 425 63 48

Barbara AJDNIK, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 31
__________________________________________________________________________

 OPROSTITVE PLAČIL INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

DRUŽINSKI POMOČNIK

Robert ANTLOGA, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 02

Nevenka ŠLAMBERGER, univ. dipl. prav.
Tel.: 03 425 63 40

Janja VRHOVŠEK, mag. soc. del.
Tel.: 03 425 63 29
__________________________________________________________________________

DRUŽINSKI PREJEMKI

Irena WEBER, mag. upr. org.
Tel.: 03 425 63 39

 • DRUŽINSKI PREJEMKI
 • STARŠEVSKO VARSTVO
 • EVIDENCA PREŽIVNIN

Irena RUPNIK
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 42

 • DRUŽINSKI PREJEMKI
 • STARŠEVSKO VARSTVO
 • EVIDENCA PREŽIVNIN

__________________________________________________________________________

JAVNA POOBLASTILA – PRAVNE ZADEVE

mag. Nada CAHARIJAZ FERME, univ. dipl. prav.,
Tel.: 03 425 63 12

 • PRAVNE ZADEVE
 • ODOBRITVE PRAVNIH POSLOV
 • SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER

Saša LONČAR, univ. dipl. prav.
Tel.: 03 425 63 13

 • UREJANJE SKRBNIŠTVA
 • SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER  (domsko varstvo)
 • PRIZNANJE PRAVIC PO ZDVDTPO (upravni postopki: priznanje statusa invalida, nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč po ZDVDTPO)
 • UREJANJE PRAVICE GLUHE OSEBE DO TOLMAČA (po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika)
 • UKREPI ZA VARSTVO IN ZAŠČITO OTROK (upravni postopki).

__________________________________________________________________________

VARSTVO ODRASLIH

Mojca MURKO, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 23

 • IZVAJANJE SKRBNIŠKIH NALOG
 • SKRBNIŠTVO ZA POSEBNI PRIMER – FINANČNE TEŽAVE

POKAZENSKA POMOČ

Mateja BRINOVEC, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 19

 • POKAZENSKA POMOČ POSAMEZNIKU IN DRUŽINI
 • OBRAVNAVA ODRASLIH STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ
 • IZVAJANJE SPLOŠNO KORISTNEGA DELA OBČANOV IN NADOMESTNIH KAZNI

 PRVA SOCIALNA POMOČ IN  JAVNA POOBLASTILA

Viktorija BEUKOVIČ, univ. dipl. sociologinja,
Tel.: 03 425 63 21

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

Mateja BRINOVEC, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 19

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

Dominika DEŽELAK, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 37

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

mag. Mateja URBANC, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 15

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

Anja OKORN, univ. dipl. psihologinja
Tel.: 03 425 63 36

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

Sanja PUSTIŠEK, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 11

 • PRVA SOCIALNA POMOČ
 • JAVNA POOBLASTILA
 • NALOGE ZA PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI PO ZPND

 PREŽIVNINE

Lucija PEVEC
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 45

Michelle KUMER
sodelavka za prejemke in oprostitve I.
Tel.: 03 425 63 44

PREDHODNO DRUŽINSKO POSREDOVANJE

Romana TOMINŠEK, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 22

Irena MURŠIČ, univ. dipl. psih.
Tel.: 03 425 63 33

__________________________________________________________________________

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

UKREPI CSD ZA VARSTVO OTROK

Saša LONČAR, univ. dipl. prav.
Tel.: 03 425 63 13

__________________________________________________________________________

REJNIŠTVO

Nataša OMLADIČ OGRAJENŠEK, prof. soc. ped.,
Tel.: 03 425 63 14

Matejka BREČKO, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 20

__________________________________________________________________________

OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Dominika DEŽELAK, univ. dipl. soc. del.

Tel.: 03 425 63 37

__________________________________________________________________________

SOCIALNOVARSTVENE STORITVE

POMOČ DRUŽINI ZA DOM, OSEBNA POMOČ

Andrej PALIR, dipl. soc. del.
Tel.: 03 425 63 34

Nataša OMLADIČ OGRAJENŠEK, prof. soc. ped.,
Tel.: 03 425 63 14

Irena MURŠIČ, univ. dipl. psih.
Tel.: 03 425 63 33

__________________________________________________________________________

REGIJSKE KOORDINACIJE

REGIJSKA KOORDINATORICA ZA OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI

Gabrijela ČOKLC, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 35

__________________________________________________________________________

 REGIJSKI KOORDINATORICI OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

Alenka KOLAR, dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 05

Polona PULKO, univ. dipl. soc. del.,
Tel.: 03 425 63 03

 

__________________________________________________________________________

 KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE

Ipavčeva ulica 8
3000 Celje
Telefon: 03 4930 530
Fax. :      03 5484 183

Zaposleni:

Mojca PREMELČ PEČENKO, univ. dipl. soc. del., vodja KCM,
Mojca KOLAR, univ. dipl. soc. del
Polona KUZMAN, univ. dipl. sociologinja in varstvoslovka
Natalija ŠTERN, univ. dipl. soc. del.
Nikolaj KORENJAK, dipl. soc. del.