Zahvala KCM Celje

Direktorica in vsi zaposleni kriznega centra, naši otroci in mladostniki ter mladostnice, se zahvaljujemo prav vsem donatorjem. Majhnim in velikim, znanim in neznanim.

Zahvaljujemo se Vam tako za finančno, kakor tudi za materialno pomoč, ki ste nam jo v vseh letih delovanja namenjali. Z Vašo nesebično pomočjo smo lahko uresničili mnogo skritih želja, ki uspejo priti na dan v času, ko se lahko razočaranemu otroku, mladostniku ali mladostnici v srce vrne upanje in zaupanje.

Poleg skritih želja ste poskrbeli tudi za možnost, da smo z barvami in drugimi sredstvi lahko ustvarili prijetno bivalno okolje.

Potreb nikoli ne zmanjka. In hvaležni smo, da nas tudi Vi še vedno ne pozabite. Hvala.