Varstvo otrok in družine

Uporabniki so otroci in njihovi starši, katerim Center za socialno delo nudi pomoč na podlagi z zakonom določenih nalog in javnih pooblastil in s socialno varstvenimi storitvami.