Varstvo odraslih

Gre za storitve v okviru:

  • socialno varstvenih storitev, ki so namenjene posameznikom in njihovim družinskim članom, ki so se znašli v stiski zaradi različnih življenjskih situacij in
  • javnih pooblastil, kjer gre za zaščito uporabnika in za opravljanje nalog, ki jih CSD izvaja na podlagi zakonodaje.

Socialno delo z odraslimi osebami
Skrbništvo
Urejanje statusa invalida
Pravice do družinskega pomočnika
Pravice gluhe osebe do tolmača
Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj
Preživnine odraslih