Uskladitev zneskov družinskih prejemkov

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in s sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od (Uradni list RS št. 56/2010) od 1. julija 2010  veljajo naslednji zneski družinskih prejemkov:

Starševski dodatek znaša od 1. julija 2010 dalje 195,56 evrov.
Pomoč ob rojstvu otroka znaša od 1. julija 2010 dalje 279,42 evrov.

Nove višine otroškega dodatka (OD), ki veljajo od 1. aprila 2011, predstavlja spodnja tabela: 

Dohodek na družinskega člana
v % povprečne plače RS

1. otrok
v EUR

2. otrok
v EUR

3. in nasl. otrok
v EUR

do 15% do 224,23 EUR

114,31

125,73

137,18

nad 15% do 25% nad 224,23 EUR do
373,72 EUR

97,73

108,04

118,28

nad 25% do 30% nad 373,72 EUR do
448,46 EUR

74,48

83,25

91,98

nad 30% do 35% nad 448,46 EUR do
523,21 EUR

58,75

67,03

75,47

nad 35% do 45% nad 523,21 EUR do 672,70 EUR

48,04

56,06

64,03

nad 45% do 55% nad 672,70 EUR do
822,18 EUR

30,44

38,10

45,71

nad 55% do 75% nad 822,18 EUR do
1.121,16 EUR

22,83

30,44

38,10

nad 75% do 99% nad 1.121,16 EUR do
1.479,93 EUR

19,88

27,50

35,11

Dodatek za nego otroka znaša od 1. julija 2010 dalje 100,57 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka pa znaša 201,21 evrov.

Upravičenci do dodatka za veliko družino s tremi otroki bodo od 1. julija 2010 prejeli 391,60 evrov, za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 477,56 evrov.