Trening socialnih veščin

Na CSD Celje izvajamo tudi program za povzročitelje nasilja, Trening socialnih veščin, za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Program pri nas izvaja Društvo za nenasilno komunikacijo. Vsi zainteresirani povabljeni, da si ogledate še zloženko.