Sprememba pri odločanju števila dni očetovskega dopusta, način izrabe in plačilo.

Pomoč ob rojstvu ponovno univerzalna pravica

V letu 2018 je oče upravičen do 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, za katerega država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Prvih 15 koledarskih dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otroke starosti, od 1. januarja 2018 pa ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabi v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Do 15 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu, po poteku starševskega dopusta,  so v letu 2018 upravičeni očetje novorojenčkov, ki prvič vlagajo vlogo za očetovski dopust. Vsi očetje otrok, mlajših od treh let, ki dopusta še niso izrabili v celoti, pa lahko prav tako z vlogo uveljavljajo do 15 koledarskih  dni plačanega očetovskega dopusta. Očetje, ki so že v celoti izrabili neplačani očetovski dopust in tisti očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let neplačanega očetovskega dopusta ne morejo več zahtevati oz. izrabiti in ne morejo neplačanega dopusta preoblikovati v plačanega. Očetovski dopust po starševskem dopustu  se uveljavlja na Centru za socialno delo z vlogo, v kateri  še ni potrebno navesti datumov izrabe za 15 plačanih koledarskih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu.

S 1. januarjem 2018 je ponovno pravica do pomoči ob rojstvu otroka univerzalna pravica. Je enkratni prejemek in znaša 280,00 EUR.