Socialno delo z odraslimi osebami

Uporabnikom nudimo   socialno varstveno storitev prva socialna pomoč, ki je namenjena odpravljanju socialnih  težav. Gre za storitev, s katero pomagamo posamezniku ali družini pri prepoznavanju socialne stiske in iskanju uresničljivih oblik pomoči.

Vključijo se lahko tudi v socialno varstveno storitev osebno pomoč, v obliki svetovanja, urejanja in vodenja.

Socialno varstveni storitvi sta namenjeni uporabnikom, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč:

 • zaradi osebnih težav,
 • zaradi starosti, bolezni in invalidnosti,
 • ker nimajo sredstev za preživljanje,
 • zaradi slabih medsebojnih odnosov,
 • kot žrtve nasilja,
 • ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči kot jo potrebujejo,
 • zaradi zasvojenosti z alkoholom, drogami in drugimi substancami in dejavnostmi,
 • ker živijo kot brezdomci,
 • zaradi številnih različnih situacij v katerih se težje znajdejo.

Pomoč odraslim osebam se izvaja na posameznih področjih dela znotraj centra za socialno delo, odvisno od težav in stisk posameznika.

Do posebnega družbenega varstva so upravičene:

starejše in invalidne osebe (stare nad 65 let), ki jim nudimo informacije in pomoč pri:

 • oblikovanju socialne mreže – vključevanje prostovoljcev, laičnega delavca in oseb iz neformalnega ter  formalnega okolja,
 • urejanju socialno varstvene storitve pomoč na domu in namestitvi v institucionalno varstvo,
 • uveljavljanju oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva in pomoči na domu (glej denarne transferje).

Pomoč je odvisna od pripravljenosti in zmožnosti posameznika za aktivno reševanje  stiske v kateri se je znašla.