Skupina MOČ

Skupina za pomoč in samopomoč ženskam v stiski Moč   CELJE

Komu je skupina namenjena in kdo so lahko članice skupine

  • Ženske, ki so preživele nasilje in se še vedno srečujejo s stisko zaradi spremenjene življenjske situacije (stiska zaradi razveznega postopka- spremembe ekonomskega položaja družine, občutek izoliranosti, izgube skupnih prijateljev in podporne socialne mreže..)
  • Ženske z izkušnjo nasilja v preteklosti, ki se soočajo s posledicami doživelih travm iz preteklosti in potrebujejo pomoč pri vzpostavljanju temeljev in ustvarjanju gotovosti v novi situaciji.
  • Ženske, ki še vztrajajo v nasilnem odnosu zaradi subjektivnih  ali objektivnih okoliščin in razmer v katerih živijo (specifika dinamike nasilja-odvisni odnosi, neurejen partnerski odnos, postopek in proces ločitve od partnerja…)
  • Ženske ki doživljajo težave na način da jih hromijo in jim ne dovoljujejo iskanja poti v rešitev
  • Ženske , ki so trenutno v krizni situaciji in doživljajo hudo čustveno stisko

Kaj vam nudi skupina

  • možnosti individualne obravnave (osebna pomoč, svetovanje s strani strokovnih delavcev,  spremstvo, delno zagovorništvo)
  • pomoč pri zagotavljanju dostopnega sistema podpore in vzpostavljanja nove socialne mreže
  • stike z ženskami s podobno izkušnjo (izmenjava izkušenj in učenje na lastnih in tujih izkušnjah, čustvena in moralna podpora s strani skupine)
  • učenje prepoznavanja in izražanja lastnih čustev, potreb in želja, učenje konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov

Kje smo in kdaj se srečujemo
V prostorih Centra za socialno delo Celje, Opekarniška 15b, Celje.  Srečujemo se vsak drugi in četrti  ponedeljek v mesecu  od  16.30  do 18.00 ure.

Individualne obravnave
Za individualne obravnave in za dodatne  informacije  lahko  pokličete na telefon Centra za socialno delo Celje 03/425 63 00 vsak delavnik od 8.00 –15.00 ure ali se obrnete na koordinatorki:

Polona Pulko
E pošta: polona.pulko@gov.si
Tel.: 03 425 63 03

Irena Muršič
E pošta: irena.mursic@gov.si
Tel.: 03 425 63 33