Regijska interventna služba za celjsko regijo

Interventna služba je od začetka februarja 2010 organizirana pri Centru za socialno delo Celje. Izvaja naloge posredovanja v nujnih in neodložljivih primerih, ki preprečujejo ali zmanjšujejo ogroženost žrtev nasilja. Na podlagi obvestila policije nudi prvo socialno pomoč in namestitev v varno okolje kadar gre za:

  • mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd.,
  • žrtev nasilja v družini,
  • osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
  • starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.

Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa centrov za socialno delo, kar pomeni:

·   vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne
·   vsako sredo od 17. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne
·   vsak petek od 13. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj
·   vse dela proste dni in praznike
·   vsakega 24. ter 31. decembra od 13. ure do 7. ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne

Ker interventna služba izvaja le zgoraj navedene naloge v nujnih primerih, je predvideno, da posreduje na pobudo policije. Če druge službe ugotovijo potrebo po vključevanju interventne službe, se obrnejo na policijo, ki pokliče dežurno strokovno delavko. Telefonska številka interventne službe ni namenjena neposredno uporabnikom in ni javna.

Za dodatne informacije v zvezi z delovanjem interventne službe se lahko obrnete na regijsko koordinatorico Gabrijelo Čoklc, in sicer po telefonu na (03) 425- 63-35 oz. po e-pošti gabriela.coklc@gov.si.