Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju«

Projekt Izobraževanje in osveščanje za razvoj storitev v skupnosti za osebe z demenco, svojce/neformalne oskrbovalce in prostovoljce v Savinjski regiji (Živeti z demenco – podpora v domačem okolju) se je pričel izvajati dne 7.8.2017 ob finančni podpori Ministrstva za zdravje RS.

Leta 2015 smo ob finančni podpori Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in v sodelovanju s partnerjem iz Norveške, Univerzitetna klinika Stavanger ter centra SESAM, Center za medicino, povezano s starostjo, ter ob strokovni podpori strokovnjakov Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana, v Celju odprli Center za krepitev spomina. Gre za prvi tovrstni center v Sloveniji, ki deluje na način, da je možno vsebino nenehno širiti ter dograjevati in prilagajati ponudbi in povpraševanju na območju. Ker gre za testiranje njegovega delovanja, so izkušnje in rezultati primer dobre prakse tudi za ostale regije. Center deluje na dveh lokacijah, v Domu ob Savinji Celje ter na naslovu Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje (Zavod ZRI Celje).

Center za krepitev spomina nudi multi-disciplinarno obravnavo oseb z demenco in svetovanje svojcem v obliki informacij ter izobraževanja in usposabljanja. Svojci prejmejo informacije o znakih demence, kam se obrniti po pomoč ter o storitvah in programih, ki so na voljo za osebe z demenco in v pomoč svojcem. Izobraževanja in treningi se izvajajo periodično na teme kot so demenca na splošno, komunikacija z osebami z demenco ter izobraževanja, ki so v pomoč svojcem oz. neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju.

Za osebe z že potrjeno diagnozo demence in njihove svojce Center ponuja  storitve svetovanje pri načrtovanju aktivnosti in storitev skozi celoten potek bolezni, pomoč pri zagotavljanju formalnih in neformalnih oblik pomoči, različne delavnice in treninge, skupine za samopomoč ter vikend srečanja za namen kakovostnega preživljanja skupnega prostega časa.

Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« se izvaja v partnerstvu vodilnega partnerja Dom ob Savinji Celje ter partnerjev Zdravstveni dom Celje, Center za socialno delo Celje, Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje in Spominčica – Alzheimer Slovenija.

Namen projekta »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« je krepitev kompetenc in kapacitet strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco (domovi za starejše, centri za socialno delo, društva in druge nevladne organizacije) v vseh občinah Savinjske regije. Poseben poudarek je na občinah, ki še nimajo razvitih storitev in programov na področju obvladovanja demence, a so potrebe prepoznane ali izražene.

Hkrati je namen ozaveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za namen oblikovanja osebam z demenco prijaznih storitev in zmanjšanje razlik med posameznimi slovenskimi regijami. V projektu sodelujemo partnerji, ki smo na področju obvladovanja demence in razvoja novih ali dopolnjenih storitev v skupnosti, že sodelovali in izvedli uspešne projekte, ki imajo trajne rezultate. V sklopu aktivnosti je bil oblikovan program izobraževanja glede na specifičnost Savinjske regije in združevanja izobraževanja več občin hkrati, ki so že sedaj povezane v okviru svojega dela.

Ciljne skupine projekta so strokovni kader s področja zdravstvenega in socialnega varstva, ki se usposobi za zgodnjo multidisciplinarno obravnavo, svojci oseb z demenco, prostovoljci (trenerji), ki na enem mestu prejmejo vse želene informacije, nasvete in izobraževanja, osebe z demenco, ki prejmejo hitrejšo pomoč pri prepoznavanju demence, svetovanje in možnost obiska različnih prilagojenih delavnic in treningov in širša javnost preko različnih oblik informiranja in obveščanja.

Rezultat projekta je izvedba programov izobraževanja in usposabljanja za izbrane ciljne skupine ter izvedba promocijskih in informativnih aktivnosti.

Aktivnosti projekta potekajo intenzivno vse od pričetka izvedbe v avgustu 2018. Partnerstvo koristi vsako priložnost, ki se ponuja, z namenom osveščanja širše javnosti. Tako je bilo leta 2017 na povabilo Ministrstva za zdravje prisotno na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Tako časovno kot vsebinsko se dogodek  navezuje na 1. oktober, mednarodni dan starejših ter pripravlja številne pogovore in predstavitve za zdravo in aktivno staranje. Za namen osveščanja javnosti so bili organizirani različni dogodki.

Do danes smo izvedli 23 delavnic izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine. Delavnice so potekale v Celju in njegovi širši okolici in sicer Slovenske Konjice, Rečica ob Savinji, Vransko in Žalec. V sodelovanju in ob podpori županov Šaleške doline smo bili prisotni tudi v Topolšici. Alzheimer Cafe-ji so se med drugim izvajali tudi v Velenju in Trbovljah. Do zaključka projekta smo si zadali nalogo, da delavnice predstavimo in tudi izvedemo v čim več občinah Savinjske regije.

V okviru Centra za krepitev spomina v Celju potekajo družabna srečanja oseb z demenco. Srečanja potekajo pod strokovnim vodstvom partnerstva in prostovoljcev vsak teden in nudijo možnost kakovostnega preživljanja prostega časa.

Projekt traja od 7.8.2017 in se zaključi 15.11.2018.

Vabljeni, da stopite v stik z nami ali obiščete našo spletno stran https://zivetizdemenco.si/ ter se udeležite katerih od naših aktivnosti.

 

Kontakt

Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje

Marjeta Vodončnik, telefon: 03 620 97 08, e-pošta: marjeta@zavod-zri.si

Dom ob Savinji Celje

Mateja Pavlič, telefon: 03 427 95 06, e-pošta: krepitevspomina@domobsavinji.si

Center za socialno delo Celje

mag. Olga Bezenšek Lalić, telefon 03 425 63 24, e-pošta: gpcsd.celje@gov.si

Dogodek: Družabno srečanje v Centru za krepitev spomina Celje

Fotograf: Gregor Katič