Preprečevanje nasilja v družini

V skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND) so organi in organizacije dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti.

Vsakdo je dolžan takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok. Po ZPND se šteje, da je otrok žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.

Center za socialno delo po prejemu informacije o nasilju v družini izvede vse potrebno za zaščito žrtve in pomoči v okviru svojih pristojnosti, pri čemer sodeluje tudi z drugimi institucijami (policija, tožilstvo, zdravstvo, itd.).

Nasilje se kaže skozi različne pojavne oblike:

fizično nasilje: tepež, brcanje, davljenje, porivanje, metanje predmetov, namerno uničevanje osebne lastnine, onemogočanje izhodov, napad z orožjem ali drugimi predmeti, …
psihično nasilje: omejevanje stikov s prijatelji, družino, žaljenje, poniževanje, kritiziranje, ustrahovanje, ignoriranje, ljubosumni izpadi, grožnje,
spolno nasilje: siljenje v spolne odnose, prepoved uporabe kontracepcijskih sredstev, siljenje v nesprejemljive oblike spolnih odnosov, siljenje v gledanje pornografskega materiala…
ekonomsko nasilje: jemanje denarja, samovoljno upravljanje z vašim premoženjem, onemogočanje pridobitniškega dela, zaposlitve, neenakopravnost pri finančnih odločitvah, izsiljevanje z denarjem….
zanemarjanje: nepripravljenost zagotoviti življenjsko nujne potrebščine, opustitev ali pomanjkanje skrbi in nege za osebo, ki skrb in nego potrebuje zaradi svoje bolezni ali oviranosti, neizpolnjevanje pravic in dolžnosti, kršitev, omejevanje pravic, ….

Za nasilje je odgovoren izključno povzročitelj nasilja, ki mora prevzeti odgovornost za svoja ravnanja. Po statističnih podatkih je več kot 85 odstotkov žrtev nasilja v družini žensk in otrok.

Če ste žrtev nasilja v družini se o tem, kar se vam dogaja pogovorite z osebo, ki tovrstnega ravnanja ne podpira in ne opravičuje. Možnost pogovora in pomoči pri reševanju problematike nasilja v družini poleg centra za socialno delo nudijo tudi številne nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in otroci.

V primeru nasilja nad vami ali vašimi otroci, se umaknite na varno in pokličite policijo. Če je možno, se umaknite iz stanovanja. Vnaprej imejte pripravljene najnujnejše stvari za umik od doma (osebne dokumente, denar, rezervne ključe avtomobila, najnujnejša oblačila za vas in vaše otroke). V primeru fizičnega ali spolnega nasilja, takoj po dogodku obiščite zdravnika, četudi se vam poškodbe ne zdijo hude.

Ženske, žrtve nasilje se z otroci lahko umaknejo v krizni center ali varno hišo. V času izven uradnih ur centra za socialno delo, vas po posredovanju policije na varno namesti dežurna interventna služba.

Prijavite nasilje – pisno ali ustno na zapisnik na policiji ali državnemu tožilstvu.