Predstavitev

Center za socialno delo CELJE (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Celje za 4 občine:
Celje, Štore, Vojnik, Dobrna

Dejavnost centra je naslednja:

 • izvrševanje javnih pooblastil,
 • storitve socialne preventive,
 • storitve prve socialne pomoči,
 • storitve pomoči družini za dom,
 • storitve osebne pomoči,
 • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

CSD Celje vodi direktorica mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ.
Na CSD Celje je zaposlenih 52 strokovnih delavcev, od tega so štiri strokovne delavke zaposlene za določen čas.

Uradne ure

Za neposredno poslovanje s strankami in uradne ure po telefonu

 • Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
 • Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
 • Petek: 08.00 – 12.00

Prva socialna pomoč se izvaja ves poslovni čas

 • Je samostojna storitev, namenjena vsem, ki imajo stiske in težave, pa ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč.
 • Ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 do 15.00
 • Sreda: 7.00 do 17.00
 • Petek: 7.00 do 13.00