Predstavitev

Center za socialno delo CELJE (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Celje za 4 občine: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna

Center za socialno delo Celje  ima sedež v Celju, na naslovu Opekarniška 15b, 3000 Celje  v isti stavbi kot enota lokalnega centra, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Celje. Enota Centra za socialno delo Celje so:

Enota Celje, Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje (5. in 6. nadstropjee
T: 03 425 63 00
F: 03 425 63 70
E-pošta: gpcsd.ceclje@gov.si

Enota Laško, Kidričeva ulica 1, 3270 Laško
T: (03) 734 31 00
F: (03) 734 31 20
E- pošta:  gpcsd.lasko@gov.si

Enota Šentjur pri Celju, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur
T: 03 746-25-20,
F: 03 746 25 25,
E-pošta: gpcsd.sentj@gov.si

Enota Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 81 81 650
F: 03 81 81 664
E-pošta: gpcsd.smarj@gov.si

Enota Slovenske Konjice, Mestni trg 11, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 7580880
F: 03 7580890
E-pošta: gpcsd.slovk@gov.si

Dejavnost centra je naslednja:

 • izvrševanje javnih pooblastil,
 • storitve socialne preventive,
 • storitve prve socialne pomoči,
 • storitve pomoči družini za dom,
 • storitve osebne pomoči,
 • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

CSD Celje vodi direktorica mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ.
Na CSD Celje je zaposlenih 52 strokovnih delavcev, od tega so štiri strokovne delavke zaposlene za določen čas.

Uradne ure

Za neposredno poslovanje s strankami in uradne ure po telefonu

 • Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
 • Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
 • Petek: 08.00 – 12.00

Prva socialna pomoč se izvaja ves poslovni čas

 • Je samostojna storitev, namenjena vsem, ki imajo stiske in težave, pa ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč.
 • Ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 do 15.00
 • Sreda: 7.00 do 17.00
 • Petek: 7.00 do 13.00