Pravice iz javnih sredstev

ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

S 1. januarjem 2014 se je začel uporabljati:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre

www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/