Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo

Vabimo Vas na Posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo ki bo 14. marca, od 16. do 18. ure,v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje.

Reorganizacijo bosta predstavili:

  • Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
  • Tanja Amon, v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve.

Dogodek bo povezoval mag. Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije. 

Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalne skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah.

Vabljeni!