Pomoč družini za dom

Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Kadar družina išče strokovno pomoč pri skrbi za otroke in jim poznani vzorci vedenja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav, ter v primerih, kadar družina za obstanek in razvoj zahteva trajnejšo podporo in vodenje zaradi stisk in težav dveh ali več družinskih članov.
Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05.