Področje dela

Prejemki in oprostitve

Pravice iz javnih sredstev
Starševsko varstvo
Družinski prejemki

 Varstvo otrok, družine

Varstvo otrok

Rejništvo
Posvojitve

Varstvo družine

Statusna razmerja

Varstvo odraslih

Socialno delo z odraslimi osebami
Skrbništvo
Urejanje statusa invalida
Pravice do družinskega pomočnika
pravice gluhe osebe do tolmača
obravnava storilcev kaznivih dejanj

Storitve

Prva socialna pomoč
Osebna pomoč
Pomoč družini za dom

Uskladitev družinskih prejemkov