Obrazci

Na spletni strani so vam na voljo naslednji obrazci:

Predstavitev uveljavljanja pravic po ZUPJS in ZSVarPre

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) se od 1. 12. 2011 uporablja za uveljavljanje naslednjih pravic:

 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija,
 • znižano plačilo vrtca,
 • dodatna subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • subvencija prevozov za dijake in študente,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Izredna denarna socialna pomoč se uveljavlja na sledečem obrazcu:

Vloga za izredno denarno socialno pomoč.

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba in za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana.

Polnoletni dijaki in študentje uveljavljajo pravico do državne štipendije na obrazcu tukaj.