Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

first-action-help-against-violence-skupnost-centrov-za-socilano-delo-slo

ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI JE TUDI OTROK

Ob zaključku mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami v letu 2017 in mednarodnem dnevu človekovih pravic, se opozorilom, da naj žrtve nasilja v družini poiščejo pomoč, ponovno pridružujemo strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Kot vstopna točka v sistem se pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo z velikim številom žensk in njihovih otrok, ki so žrtve nasilja ter skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Odrasle žrtve nasilja bi radi opozorili na otroke in na njihovo pravico, da rastejo v varnem in zdravem okolju. Otrok, ki doživlja ali je prisoten ob nasilju, je čustveno zlorabljen. Strah zase in za žrtev, ki ga vsakodnevno doživlja in pretvori v svojo nemoč pred povzročiteljem, pusti otroku trajne posledice, tudi v odraslosti. Prekinimo krog nasilja in zlorab v družinah! In ne, nasilje ne mine, se poglablja, posledice pa so vedno hujše!

Včasih se krog nasilja razplete tudi tragično in takrat so najbolj ranljivi ravno otroci. Poleg hude izgube, so izpostavljeni tudi javnosti – medijem, zato pozivamo vse, da v takih situacijah predvsem pomislimo na otroka, na njegovo stisko in posledice, ki jih bo nosil s seboj vse življenje. Z vidika svojcev je izjemno pomemben odnos javnosti in medijev do tragičnega dogodka, v katerega so vpleteni.

Neizmerna stiska, ki je prisotna ob izgubi, se ne sme povečevati in poglabljati še ob zapisih, fotografijah in govornih ter televizijskih poročanjih o otrocih, ki so utrpeli izgubo. Sprašujemo se, kako to preprečiti in kako pojasniti medijem, javnosti, da so ob tovrstnih dogodkih prizadeti najbližji, ki za vse, kar se je zgodilo, niso krivi. Na centrih za socialno delo pogosto vidimo, da si krivdo, tudi skozi medijska poročanja o dogodku naložijo na svoja ramena. S tem je stiska veliko večja in njihovo okrevanje še težje, zato pozivamo medije, da mora biti interes zavarovanja otroka in njegova korist pred interesom javnosti oziroma poročevalcev teh dogodkov.

Spoštujmo otroke in to, da imajo otroci vse temeljne človekove pravice, dodatno jih varuje konvencija – vsi mi, tako strokovne službe kot tudi družba v celoti, pa smo dolžni zagotoviti podporo otroku, stabilno okolje za razvoj v primerih, ko jim tega ne morejo zagotoviti starši.

Želimo si, da bi družine zbrale pogum in poiskale pomoč, ki jim je dostopna v njihovem okolju osebno ali preko telefona. Tako bi zaščitile otroke in preprečile travme, ki se pogosto pokažejo šele v odraslosti, ko ima nekdanji otrok, zdaj odrasla oseba moč in pogum, da se upre in pove zgodbo svojega otroštva.

Centri za socialno delo in koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini

Ljubljana, 7.12.2017

first-action-help-against-violence-skupnost-centrov-za-socilano-delo-slo

ŽRTEV NASILJA NI NIKOLI ODGOVORNA ZA NASILJE – ZANJ JE ODGOVOREN POVZROČITELJ, STORILEC, KI GA IZVAJA!

Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami se opozorilom in apelom, da žrtve poiščejo pomoč, pridružujemo tudi strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Pri svojem vsakodnevnem delu se srečujemo z velikim številom žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Centri za socialno delo so pogosto vstopna vrata v celovit sistem pomoči ženskam in drugim žrtvam nasilja, v vseh starostnih obdobjih. Skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Pripomogli smo k dobremu razpletu mnogih zgodb. Žal pa se v nekaterih situacijah te ne razpletejo dobro. Takrat ostajamo tudi mi brez besed in iščemo dodatne možnosti ter vzvode, ki bi jih uporabili, da bi bilo tragičnih posledic manj.

Pomoč in zaščito ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, centri za socialno delo zagotavljamo 24 ur, saj imamo izven poslovnega časa centra organizirano Regijsko interventno službo, ki v vseh nujnih primerih, ki jih opredeli policija, zagotovi pomoč žrtvam.

Na centrih za socialno delo vsako leto sprejmemo preko 3.000 žrtev nasilja, od katerih je velika večina žensk. Ne glede na visoke številke žrtev, se zavedamo, da je teh še veliko več, da se še niso opogumile poiskati pomoč, ne vedo, da pomoč obstaja, si ne upajo o nasilju spregovoriti in same iščejo izhode, skušajo svoje ravnanje prilagoditi zahtevam povzročitelja nasilja, saj upajo, da bo boljše, izboljšanja pa ni …
Na centrih za socialno delo si želimo, da bi zbrale pogum in poiskale pomoč, ki jim je dostopna v njihovem okolju osebno ali preko telefona. S tem, ko boste poiskale pomoč, boste zagotovile varnost tudi svojim otrokom, ki so v začaranem krogu nasilja, prav tako žrtve nasilja v družini!

Zapomnite si: na centru za socialno delo smo zavezani k ničelni toleranci do nasilja. Vemo, da žrtev potrebuje veliko osebne moči za izstop iz kroga nasilja v domačem okolju in da vas skrbi, kaj bo z vašimi otroki. Zavedajte se, da s tem ko boste pomagale sebi, boste rešile tudi otroke, zato » vzemite življenje v svoje roke« in poiščite pomoč – na policiji, na centru za socialno delo ali v nevladnih organizacijah. Povsod vam bomo prisluhnili in pomagali.

Centri za socialno delo in koordinatorke za preprečevanje nasilja v družini

Ljubljana, 23.11.2017