O nas

Krizni center za mlade Celje je organizacijska enota CSD Celje in je pričel s svojim delovanjem decembra leta 1998. Nastal je kot drugi od sedanjih devet KCM v Sloveniji. Je regijsko organiziran center, ki pokriva 8 upravnih enot: Celje, Žalec, Velenje, Mozirje, Laško, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku, bodisi zaradi nevzdržnih razmer doma (trpinčenje, zlorabe, alkohol…), zaradi upora staršem iz različnih razlogov, zavrnitve s strani staršev, težav v šoli, osebne in čustvene prizadetosti, stisk ob razmišljanju o samostojnosti ipd. Tu imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za reševanje stiske in tudi možnost ter pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev. Pri našem delu izhajamo iz Konvencije o otrokovih pravicah in otrokom glede na njihovo zrelost in sposobnosti dopuščamo možnost odločanja.

V KCM lahko pride otrok oz. mladostnik sam ali po nasvetu in usmeritvi druge osebe (svetovalne službe, socialnega delavca na CSD idr.). Pomembno pa je, da se prostovoljno odloči, da ostane v KCM in sam čuti potrebo po pomoči. V KCM lahko ostane največ 21 dni.

Delo v KCM v grobem delimo na dve ravni:

  • otrokom in  mladostnikom nudimo 24-urno varnost in zatočišče ter oskrbo, kadar je potreben hiter in začasen umik iz družine;
  • lahko pa pridejo tudi samo na pogovor.

Naša vsebina dela zajema: osebno pomoč mladim, svetovanje, zatočišče in oskrbo, skupno iskanje možnosti za ustreznejše reševanje težav, pripravo mladih na vrnitev v njihovo družino ali bivanje drugje.

Telefon: 03 493 05 30
Gsm: 031 576 150
Fax: 03 5484 183

E mail: kriznicenterzamlade@t-1.si