Koordinacija obravnave v skupnosti

Od 1.8.2009  je v uporabi  Zakon o duševnem zdravju, ki opredeljuje sisteme in glavne izvajalce na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Novi profili, ki jih zakon vpeljuje so : koordinator nadzorovane obravnave, zastopnik in koordinator obravnave v skupnosti.

Na Centru za socialno delo Celje sta zaposleni  REGIJSKI KOORDINATORKI OBRAVNAVE V SKUPNOSTI, ki pokrivata področje petih Centrov za socialno delo: Celje, Laško, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec.

KOMU JE NAMENJENA OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

● Storitev je namenjena   posamezniku ki zaključuje zdravljenje v psihiatrični bolnici ali v nadzorovani obravnavi in potrebuje pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje.

KAKO POTEKA OBRAVNAVA

● Oseba in koordinator obravnave v skupnosti skupaj naredita načrt v katerem opredelita življenjske cilje in potrebe osebe. Na podlagi načrta obravnave v skupnosti se organizira življenje v skupnosti in se na ta način dejavno izboljšuje kakovost uporabnikovega življenja.

Koordinator obravnave v skupnosti spremlja izvajanje storitev, ki jih oseba potrebuje za uspešno vključevanje v skupnost.

● V obravnavo posameznik pristopi s pisno privolitvijo, ki jo lahko če želi kadarkoli tudi prekliče.

 

ZAKAJ SPREJETI OBRAVNAVO V SKUPNOSTI

● Osebi privolitev v obravnavo v skupnosti in s tem  sodelovanje s koordinatorjem, olajša prehod iz psihiatrične bolnišnice v skupnost.

● Oseba in njeni bližnji si zagotovijo pomemben vir pomoči in moči pri vključevanju v skupnost

● Oseba pridobi podporo in pomoč pri uresničevanju svojih potreb in želja

KAKO SE STORITEV ZAKLJUČI

Storitev se zaključi če:

● Oseba in koordinator ugotovita, da obravnava ni več potrebna

● Oseba poda pisno izjavo, da ne želi več obravnave v skupnosti

● Oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta

Vedno pa se lahko storitev  na željo osebe in s privolitvijo ponovno začne.

Težave v duševnem zdravju lahko prizadenejo vsakogar. Spadajo med deset najpogostejših vzrokov, ki imajo lahko hude posledice za posameznika, družino in skupnost. Vse premalo se zavedamo da NI ZDRAVJA BREZ DUŠEVNEGA ZDRAVJA.

S  pomočjo koordinatorja obravnave v skupnosti  lahko zmanjšamo ali premagamo socialno izključenost in stigmatiziranost , ki jo vse prevečkrat doživljajo  ljudje po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnici.

Zakon o duševnem  zdravju Uradni list RS št. 77/2008.

Za dodatne informacije lahko pišete na e- mail:   gpcsd.celje@gov.si

ali pokličete  koordinatorki obravnave v skupnosti:

Polono Pulko, univ. dipl. soc. delavka
na tel. 03 425 63 03

Alenko Kolar, dipl. soc. delavka
na tel. 03 425 63 05