Izvajalske organizacije

POMEMBNO: Navedeni seznam je informativne narave in se spreminja tako, kot nam organizacije javljajo svoje odločitve glede sodelovanja v mreži. Natančne in ažurirane podatke dobite na pristojnih centrih za socialno delo.

SEZNAM IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ PO CENTRI ZA SOCIALNO DELO:

 Center za socialno delo Celje

1.MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, CELJE
2. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC, Na Golovcu 2, Celje
3. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 10, Dobrna
4. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, Ipavčeva 18, CELJE
5. CENTER SONČEK CELJE, Gregorčičeva 6, CELJE
6. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE, Opekarniška 15b, Celje
7. JZ SOCIO, Kocenova ul. 8, CELJE
8. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA, Oblakova ul. 15, CELJE
9. OZ RDEČEGA KRIŽA CELJE, Kidričeva ul. 3, CELJE
10. ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, Muzejski trg 8, CELJE
11. DOM OB SAVINJI CELJE, Jurčičeva 6, CELJE
12. DOM SVETI JOŽEF, Plečnikova 29, Celje
13. ŠAMPION CELJE, Valvazorjeva 12, Celje
14. RADIOKLUB ZNANJE MLADIM, Aškerčeva 15, Celje
15. VRTEC ZARJA, Zagajškova ul. 8, Celje
16. VRTEC TONČKE ČEČEVE, Mariborska 43, Celje
17. VRTEC ANICE ČERNEJEVE, Kajuhova ul. 5, Celje
18. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ Štajerske, Opekarniška 15/a, Celje
19. ZAVOD CELJSKI MLADINSKI CENTER, Mariborska 2, Celje
20. DRUŠTVO OTROCI OTROKOM, Na okopih 2/b, Celje
21. SPLOŠNA BBOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, Celje
22. ZABAVIŠČNI PARK GABERJE, Cinkarniška pot 12, Celje
23. KAJAK KANU KLUB NIVO CELJE
24. JUDO KLUB »Z DEŽELE SANKAKU« CELJE, Lopata 12, Celje
25. EKOLOŠKO DRUŠTVO GREEN GEA PROJECT, Goriška ul. 6, Celje
26. ZAVOD MAČJA HIŠA CELJE
27. KINOLOŠKO DRUŠTVO CELJE, Lokrovec 1/b, Celje
28. LOVSKO DRUŠTVO GRMADA CELJE, Pečovnik 32, Celje
29. ART KLUB CELJE, Valjavčeva 8, Celje
30. SKHD DESANKA MAKSIMOVIĆ CELJE, Kocenova 4, Celje
31. ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE, Kocenova 4, Celje
32. KULTURNI KLUB IVANA CANKARJA, Glavni trg 9, Celje
33. ZAVOD 116, Aškerčeva , Celje
34. ZDRUŽENJE POLICISTOV SLOVENIJE, Kidričeva 24/b, Celje
35. INŠTITUT VIR CELJE, Vrunčeva 9, Celje
36. PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA CELJE, Ul.Mesta Grevenboich 9, Celje
37. OZARA CELJE, Kocenova 4, Celje
38. KONJEREJSKO DRUŠTVO CELJE, Trnoveljska cesta 2, Celje
39. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, Vojnik
40. CENTER PONOVNE UPORABE VOJNIK, Celjska cesta 14, Vojnik
41. CONTRACO – Špesov dom Vojnik, Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik
42. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK, Prušnikova 14, Vojnik
43. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRNA, Dobrna 7, Dobrna
44. OBČINA VOJNIK, Keršova 8, Vojnik
45. OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, Dobrna
46. CENTER ZA USPOSAVLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 10, Dobrna
47. OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, ŠTORE
48. DOM LIPA ŠTORE, Lava 11, Celje
49. CENTER PONOVNE UPORABE, ENOTA VOJNIK

Center za socialno delo Laško

1. OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, Laško
2. THERMANA d.d., DOM STAREJŠIH, Zdraviliška c. 6, Laško
3. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LAŠKO, Savinjsko nabrežje 2, Laško
4. OBČINA RADEČE, Ul. Milana Majcna 1, Radeče
5. OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, Laško
6. JP KOMUNALA LAŠKO, Podšmihel 1/e, Laško
7. THERMAANA d.d. DOM STAREJŠIH, Zdraviliška c.6, Laško
8. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA LAŠKO, Savinjsko nabrežje 2, Laško
9. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRH NAD LAŠKIM
10. JZ ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
11. KS SVIBNO
12. CVD GOLOVEC, ENOTA RADEČE
13. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
14. JZ ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
15. SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC LJUBLJANA

 

Center za socialno delo Velenje

1. MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, VELENJE
2. DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, Kidričeva 23, VELENJE
3. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 61, TOPOLŠICA
4. JZ MLADINSKI CENTER VELENJE; Šaleška c. 3, VELENJE
5. VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA, Kidričeva 19a, VELENJE
6. KNJIŽNICA VELENJE, Šaleška c. 21, VELENJE
7. OZ RDEČI KRIŽ VELENJE, Foitova cesta 2, VELENJE
8. RDEČA DVORANA ŠRZ, Šaleška cesta 3, VELENJE
9. KULTURNI DOM VELENJE, Titov trg 4, VELENJE
10. CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE, Vodnikova cesta 1, VELENJE
11. MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
12. DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE, Kidričeva 9a, VELENJE
13. ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, VELENJE
14. MUZEJ VELENJE, Ljubljanska cesta 54, Velenje
15. SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE, Trg mladosti 3, VELENJE
16. ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, VELENJE
17.PV CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN TOPOLŠICA, Topolšica 78/a, TOPOLŠICA
18. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 61, TOPOLŠICA
19. KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA, Vinska gora 31/b, VELENJE
20. FESTIVAL VELENJE, Titov trg 4, VELENJE
21. JVIZ, VRTEC ŠOŠTANJ, Koroška 13, ŠOŠTANJ
22. DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KONJ IN OSTALIH ŽIVALI, Šercerjeva 9,VELENJE
23. OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI
24. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 72, ŠMARTNO OB PAKI
25. PLAVALNI KLUB VELENJE
26. OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE
27. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
28. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠOŠTANJ
29. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE

 

Center za socialno delo Mozirje
1. OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, MOZIRJE
2. OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, LJUBNO OB SAVINJI
3. OBČINA REČICA OB SAVINJI, Rečica ob Savinji 55, REČICA OB SAVINJI
4. OBČINA LUČE, Luče 106, LUČE
5. OBČINA GORNJI GRAD, Attemsov trg 3, GORNJI GRAD
6. OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
7. VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA, Kidričeva 19 A, VELENJE, Enota Mozirje
8. EKOLOŠKO HORTIKULARNO DRUŠTVO MOZIRSKI GAJ, E.H.D. Mozirski gaj
9. DEOS D.D., PE CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD, Tlaka 28, GORNJI GRAD
10. OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4, NAZARJE
11. OBČINA SOLČAVA, Solčava 16, SOLČAVA
12. RIBIŠKA DRUŽINA MOZIRJE, Savinjski gaj 2, Mozirje
13. ZDRUŽENJE IZDELOVALCEV ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA, Rečica 55, Rečica ob Savinji
14. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE NAZARJE

Center za socialno delo Žalec

1. OBČINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, PREBOLD
2. OBČINA VRANSKO, Vransko 59, VRANSKO
3. OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, BRASLOVČE
4. OBČINA TABOR, Tabor 21, TABOR
5. VARSTVENO DELOVNI CENTER, SAŠA, Kidričeva 19 A, VELENJE, Enota Maksi ŽALEC
6. DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ ŽELVA – EUREKA, Levstikova 15, ŽALEC
7. ZAVOD SV. RAFAELA, Vransko 144 A, VRANSKO
8. DOM NINE POKORN GRMOVJE, Pernovo 4/a, ŽALEC
9. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC D.O.O., Nade Cilenšek 5, ŽALEC
10. JZ ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO, Vransko 134, VRANSKO
11. JVIZ VRTCI OBČINE ŽALEC, Tomšičeva 5, Žalec
12. MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNJICA ŽALEC, Aškerčeva 9/a, ŽALEC
13. PROSTOVLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRANSKO, Vransko 31, VRANSKO
14. OBČINA POLZELA
15. DOM UPOKOJENCEV POLZELA, Polzela 18, POLZELA
16. DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KONJ IN OSTALIH ŽIVALI VELENJE (delo se opravlja na Polzeli)
17. ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE ( delo se opravlja v skladišču Vrbje)

Center za socialno delo Šentjur

1.OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, ŠENTJUR
2. DOM STAREJŠIH ŠENTJUR, Svetinova ulica 1, ŠENTJUR
3. ZONZANI, Zavetišče za živali, Jarmovec 5, DRAMLJE
4. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR, C. Leona Dobrotinška 18, ŠENTJUR
5. GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR, Mestni trg 5, ŠENTJUR
6. OBČINA DOBJE, Dobje pri Planini 24, DOBJE PRI PLANINI
7. KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA, Ponikva 43, PONIKVA
8. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKA PRI ŽUSMU
9. KONJENIŠKO IN KULTURNO DRUŠTVO »EQUESTRIAN RESORT« Cerovec 12, CEROVEC
10. KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠMARJE, Spodnja Ponkvica 12, GROBELNO
11. ŽUPNIJA PONIKVA, Ponikva 51, PONIKVA
12. PGD LOKA PR ŽUSMU, Loka 13, LOKA PRI ŽUSMU
13. DRUŠTVO IZVIRI DOBRINA, Dobrina 7, LOKA PRI ŽUSMU
14. PGD KALOBJE, Kalobje 20, KALOBJE
15. EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO-LOGY, LOČE
16. PLANINSKO DRUŠTVO ŽUSEM, Javorje 327a, Gorica
17. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR, Gajstova pot 2/a, ŠENTJUR

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah

1. OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG 12, Šmarje pri Jelšah
2. OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, ROGAŠKA SLATINA
3. OBČINA KOZJE, Kozje 37, KOZJE
4. OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, BISTRICA OB SOTLI
5. MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA, ROGAŠKA SLATINA
6. COMETT DOMOVI D.O.O., PEGAZOV DOM, Celjska cesta 11, ROGAŠKA SLATINA
7. ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC, Ptujska cesta 23, ROGATEC
8. OBMOČNO ZDRUŽENJE RK ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska 6, ŠMARJE PRI JELŠAH
9. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa 8, ŠMARJE PRI JELŠAH
10. JZ KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, PODSREDA
11. VIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva ul. 24, Rogaška Slatina
12. VIZ II OŠ ROGAŠKA SLATINA, Ul. Kozjanskega odreda 4, ROGAŠKA SLATINA
13. OBČINA ROGATEC, Ceste 11, ROGATEC
14. KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 20, ŠMARJE PRI JELŠAH
15. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
16. ZAVOD ZA KULTURO ROGAŠKA SLATINA, ROGAŠKA SLATINA
17. VRTEC ROGAŠKA SLATINA, Ul. Kozjanskega odreda 2, ROGAŠKA SLATINA
18. ZŠAM ROGAŠKA SLATINA, Ul. XIV:divizije 3, ROGAŠKA SLATINA
19. CENTER PONOVNE UPORABE, Enota Rogaška Slatina
20. MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, BISTICA OB SOTLI
21. VIZ OŠ ROGATEC, Ptujska cesta 30, ROGATEC
22. KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN
23. OBČINA PODČETRTEK, Tržaška cesta 59, PODČETRTEK
24. DRUŠTVO IZVIRI DOBRINA, Dobrina 7, LOKA PRI ŽUSMU
25. NK ROGAŠKA, ROGAŠKA SLATINA

Center za socialno delo Slovenske Konjice

1.OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, SLOVENSKE KONJICE
2. OZ RDEČEGA KRIŽA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 41, SLOVENSKE KONJICE
3. LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE, Šolska 4, SLOVENSKE KONJICE
4. MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE, SLOVENSKE KONJICE
5. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKE KONJICE
6. ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS, Žička cesta 15, SLOV. KONJICE
7. CENTER PONOVNE UPORABE, ENOTA TEPANJE
8. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE
9. OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, VITANJE
10. KONJENIŠKO JAHALNO DRUŠTVO«PETRE« Skomarje 6, SKOMARJE
11. OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo13b, ZREČE
12. ŽUPNIJSKI KARITAS ZREČE, Cesta na Roglo 13/b, ZREČE
13. D.T. ROD ZELENA ROGLA ZREČE
14. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZREČE, Šolska cesta 2, ZREČE
15. KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE, Stranice 37, STRANICE
16. KOMUNALA VITANJE, Grajski trg 6, VITANJE
17. DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN MLADINO POLČANE
18. PROSTOVOLJNO GAASILSKO DRUŠTVO SLOV. KONJICE