Brezplačna družinska mediacija

Brezplačna družinska mediacija je pomoč pri sporazumevanju, razreševanju sporov, v zadovoljstvo vseh vpletenih brez posredovanja sodišča.

Mediator je  nepristranski, ne sodi in strankam ne daje usmeritev. Pomaga, da najdejo učinkovito komunikacijo in vzajemno sprejemljivo rešitev problema, ki je za vse dobra.

Pomembna je prostovoljna vključitev strank  in želja, po rešitvi problema četudi je spor že v sodnem postopku.

Nikoli ni po mediaciji slabše kot je bilo.

Proces je popolnoma zaupen.

Ko se stranke dogovorijo o rešitvi se podpiše mediacijski dogovor.

Kje, kako se vključiti?

Vsak ponedeljek od 15. do 19. ure po predhodnem dogovoru na:

  • Tel. 03/425 63 18, VESNA PADJAN,univ.dipl.soc.del. ,
  • E pošta: vesna padjan@gmail.com
  • GSM  041/58 34 56

Prostore nam je odstopil Center za socialno delo Celje, Opekarniška cesta 15 b, 3000 Celje, šesto nadstropje, soba št. 45 (sončna soba)

Klik – na zloženko